• Dolar Alış 7.9641TL
  • Dolar Satış 7.9324TL
  • Euro Alış 9.4252TL
  • Euro Satış 9.3876TL
Reklam
Reklam

İLK EVRENSEL BEYANNAME

Reklam
, 0 Yorum

10 Aralık günleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul tarihi  olması açısından bütün dünyada kutlanır. Gerçekte,uygulamada olmayan insan haklarından bahsediyoruz. Bizde (HAKKINI DEĞİRMENDE ARA!) şeklinde söylenegelen bir deyim vardır.Hak aramak, günümüzde maalesef sadece güçlülerin tekelinde anlam bulur. Güçsüz insanlar için (SAKIN HAKKIM VAR DEME -HAK YOK, VAZİFE VARDIR) deyimini kullanmak daha yerinde olur!

Her ne kadar (Hak verilmez, alınır!)şeklinde bir deyimimiz varsa da, işçi, patronuna; memur, âmirine; fakir, zengin hasmına karşı hakkını, hukukunu savunamaz! Savunmaya kalkıştığında ezilen kendisi olur!

Bu arada, bir başka gerçeği de anımsatmakta yarar var. Her yılın 10 Aralık günü, 1948 yılından bu yana “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktaysa da biz biliyoruz ki, İnsan Haklarıyla ilgili evrensel niteliğini taşıyan ilk beyanname Peygamber Efendimiz HAZRET-İ MUHAMMED’İN (O’na al ve ashabına salat ve selam olsun) VEDA HUTBELERİDİR.

Sadece Müslümanların değil, bütün insanların son Peygamberi olan HAZRET-İ MUHAMMED 1500 yıl önce “Bir Arab’ın, bir aceme üstünlüğü yoktur” buyruğuyla renk, ırk, sınıf, ayrılıklarına noktayı koymuşlardı.

Veda Hutbesi dikkatlice okunduğunda bu bildirinin “EY NAS!” hitabıyla tüm insanlara yönelik olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu hutbede genel insan hakları yanında, kadın haklarına da özellikle yer verilmekte, Avrupa’da kadının insan olup olmadığının tartışıldığı orta çağ zihniyetine karşı kadınların, Yüce ALLAH’IN (CELLE CELELÜHÜ) birer emaneti olduklarına özel vurgu yapılmaktadır.

15 Asır önce Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in İnsan Hakları açısından bir evrensel beyanname olarak telakki ettiğimiz meşhur veda hutbelerini şiir halinde tercüme edilmiş olarak okuyucularımızın dikkatlerine sunuyoruz:

“Hamd ve minnet sanadır, Ya Rabbi şeref ve şân

Senin adınadır tek, tek tapılacak olan

Allah’tan başkası yok, yoktur ortağı O’nun

Ve bütün mülk O’nundur, O’na şükürler olsun

Yaşatan, öldüren o, O’dur her şeye kadir

Kuluna yardım etti, O’nun vadi gerçektir

Kulunun aleyhinde birleşmiş olanları

Koruyarak kulunu, O bozguna uğrattı

Ey Nâs beni dinleyin belki bu yıldan sonra

Bu mevkide sizinle buluşamam bir daha

İslâmiyet öncesi zamana ait bütün

Cahiliyet adeti sona ermiştir bugün

Ayağımın altına alarak çiğniyorum

Kulak verin sizlere şunu öğütlüyorum

Bir Arabinin, Arap, olmayan yabancıya

Bir yabancının dahi üstünlüğü Araba

Yoktur bütün insanlar Âdemoğullarıdır

Âdem ise topraktan yaratılmış doğrudur

Ey insanlar sözümü dinleyin ve anlayın

Her Müslüman kardeşi sayılır Müslüman’ın

Müminler hep kardeştir, kimseye kardeşinin

Malı helâl değildir, meğer kendisi versin

Kendinize zulmedip, başkasının malını

Almayınız olmazsa şayet gönül rızası

Kölelere gelince kendi yediğinizden

Yedirin ve giydirin kendi giydiğinizden

Büyük hata yapsalar onlardan ayrılınız

Sakın onlara kötü bir işlem yapmayınız

Cahiliyet devrinin bütün adetlerini

Ayağımın altında çiğniyorum hepsini

Kan gütme davaları, tamamıyla kalkmıştır

Bilin bunların hepsi uydurma ve yanlıştır

Ortadan kaldırdığım ilk kan davası ise

Ceddim Abdulmuttalip soyundan ve Hâris’e

Olan kan davasıdır, her türlü faizi de

Kaldırıyorum bilin bu çirkin adeti de

Allah ‘faiz yoktur’ der, kaldırdığım ilk faiz

Amcam Abbas’a ait olan faiz biliniz

Ama öz sermeyeniz yine sizindir bilin

Ne siz zulüm görünüz, ne dahi zulüm edin

Borçlular, alacaklı bulunan kimselere

Aldıkları parayı verecekler sadece

Erkeklerin, kadınlar üzerinde hakkı var

Gerektir ki bu hakka riayet etsin onlar

Kadının da, erkeğin üzerinde hakları

Vardır elbet sizler de koruyunuz onları

Kadınlara yumuşak davranınız gerektir

Onlara şefkat eden bilin, iyi erkektir

Siz onları Allah’ın ahdi ile aldınız

Allah’ın ahdi ile alıp nikâhladınız

Onlar helâl oldular sizlere bu ahd ile

Onlara karşı iyi davranınız sizler de

Ey insanlar biliniz kanınız ve malınız

Mukaddes bu ay, bu gün, bu yer gibi biliniz

Nasıl bu gün mukaddes, bu ay mukaddes ise

Nasıl Kâbe Mukaddes ve mukaddesse Mekke

Öylesine mukaddes kanınız ve malınız

Gerçek olan da budur, bunu böyle biliniz

Kanınız ve malınız haram birbirinize

Kıyamet günü sizler huzur-u Rabbinize

Çıktığınızda size sorulacak bu işler

Kim dünyada ne ekse, ahrette onu biçer

Kâfirler gibi bölük-bölük ayrılmayınız

Sakın birbirinizin boynunu vurmayınız

Yanında bir emanet bulunan kimseler de

Gerektir emaneti versin sahiplerine

Ey insanlar öyle bir şey bırakıyorum ki

Sizler ona sımsıkı sarıldıkça bilin ki

Yanlış yola sapmaz ve yolu şaşırmazsınız

Onlara sarıldıkça asla yanılmazsınız

O Allah’ın Kitabı, benim sünnetlerimdir

Bunlara sarılana kurtuluş ebedidir

Allah, hak sahibinin, hakkını etmiş beyan

Vârislere, vasiyet yapmak gerekmez bundan

Ve çocuklar her kimin yatağında doğduysa

Ona ait sayılar itiraz olmaz buna

Zina edenlere de HAD cezası verilir

Onların hesapları Yaradan’a aittir

Babasından başka bir baba iddia eden

Efendisinden başka efendiler arayan

Allah’ın lanetini kazanır bilin onlar

Halkın arasında da bulamazlar itibar

Bir kadın kocasından izin istemedikçe

Kocasının malından veremez hiç kimseye

Ey halk bilin borç alan, borcunu ödemeli

Kiralanan mal ise verilmelidir geri

Hediye, hediyeyle mukabele görecek

Kefil, kefaletini yerine getirecek

Ey Halk, şeytan sizin bu yurdunuzdan ümitsiz

Sakın ola ki onu hoşnut etmeyiniz siz

Dininiz konusunda sakınınız şeytandan

Ve biliniz yalnızca zararınız var ondan

Ey nâs, aşırılıktan, ifrattan sakınınız

Sizden öncekiler de biliniz ve bakınız

Dinde aşırı olmak yüzünden mahvoldular

Aşırı olmamalı hiçbir şeyde bu kadar

NESİ aşırısıdır küfrün, küfredenlerse

Yoldan sapmışlar onlar, bunu bilin böylece

Onu bir yıl haram ve bir yıl helâl sayarak

Allah’a ait haram ayları geciktirmek

Ve böylece Allah’ın haram kıldığı şeyi

Helâl kılmak ve haram kılmış olduğu şeyi

Helâl saymak belli ki bu büyük bir vebaldir

Helâl nedir, haram ne bu Kuran’da âyandır

Zaman devirler yapar durmaz döner, dolaşır

Allah’ın yarattığı ilk şekile ulaşır

Allah nezdinde aylar on iki tanedirler

Dördü haram aylardır, üçü ardardadırlar

İşlediği cürümden sorumludur her katil

Ve suçu edilemez çocuklarına şamil

Hiçbir baba oğlunun ve kızının suçundan

Sorumlu tutulamaz, yargılanamaz bundan

Müslümanları doğru yöne yönelten adam

Kesik burunlu zenci bile olsa ona tam

İtaat ediniz ki cennete giresiniz

Burada hazır olan ashabım dinleyiniz

Hazır olmayanlara iletin sözlerimi

Hazır olmayanlardan öyle olabilir ki

Duyanlardan daha çok daha iyi öğrenir

Hatırlayıp gelecek nesillere iletir”

Veda hutbelerini tamamladıktan sonra

“Tebliğ ettim mi” dedi hazır bulunanlara

Hepsi bir ağızdan ve içten cevap verdiler

“Evet, Ya Resulullah tebliğ ettin” dediler

Hazret-i Resulullah bunun üzerine de

“Şahit ol Ya Rap” dedi görevini böylece

Yerine getirmenin mutluluğunu duydu

Meşhur veda hutbesi meâlen bil budur bu

Her Müslüman’ın bunu öğrenmesi gerektir

Bilenin bilmeyene öğretmesi emirdir

TAŞLAMALAR

(HAK VERİLMEZ, ALINIR)

BUDUR İŞİN GERÇEĞİ

İNSAN HAKLARI DİYE

BİR MASAL VARDIR GERÇİ

DEĞİRMENDE ARANIR

BUDUR İŞİN DOĞRUSU

ÇOK AZ KİŞİDE VARDIR

HAK VE HUKUK KORKUSU

NA EHİLE İŞ VERMEK

BİL EN BÜYÜK HAKSIZLIK

GERİ KALDIK İSE BİL

SEBEBİ BUDUR ARTIK

KÂĞIT ÜZERİNDEDİR

BİZDE İNSAN HAKLARI

ZOR İNTİBAK ETTİRMEK

İNSANİ KURALLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN