• Dolar Alış TL
  • Dolar Satış TL
  • Euro Alış TL
  • Euro Satış TL
Reklam
Reklam

KIRSAL KESİMLERİN BOŞALMASI İŞSİZLİĞİ TIRMANDIRMAKTA!..

Reklam
, 0 Yorum

Alındığı belirtilen önlemlere rağmen son yıllarda ülkemizdeki işsizlik oranında artış yaşanmakta ve bu olumsuzluk, ülkemizin hızla çözüm üretilmesi gereken en önemli sorunlarından birini teşkil etmekte… İşsizliği gidermeye yönelik zaman zaman alındığı dile getirilen önlemler arzulanan sonucu vermiş olsaydı, işsiz sayısında azalma olacaktı ve işsizlerimizin sayısı arttığına göre sonuç vermeyen önlemler alındığını söylemek, doğru bir tespittir  kanımca…

İşsizlik oranını aşağılara çekmek için alınması gereken önlemlerden biri; üretime yönelik tesislere vücut buldurmaktır ve devletimiz bünyesindeki güzelim tesisleri özelleştirenler yenilerini kurmayı düşünmezlerken, istihdam sağlamaları çağrısı yapılan iş adamları ise kulaklarını tıkıyorlar çağrılara… Özel sektörün iş sahaları açmaları beklentisine sıcak bakmayışlarının bir takım nedenleri varsa da bu nedenleri gidermek için bir gayret gösterilmediğini söylemek de yanlış bir tespit olmaz herhalde?.. Üretime yönelik yeni tesislerin yap-işlet-devlet modeli ile yerine getirilmesinin mümkün olduğunu bugünkü yazımda bir kere daha vurgularken, girişimcilerin çağrılara kulak tıkamaları nedenini  saptayarak önlem almanın zor olmadığına da dikkat çekmek isterim ayrıca…

İşsizliği tırmandıran en önemli nedenlerden biri de; sanayi ve hizmet sektörlerinin terör sektöründen daha çok önemsenmeleridir ve üzülerek belirtmek isterim ki; bu tercih bir zamanlar ülkemizin kendi kendine yeterli olmasına vesile olan tarım sektörünün canına okumuştur adeta ve hizmet ile sanayi sektörlerine verilen önemden de arzulanan sonuçlar alınmış değil maalesef… Son yıllarda kırsal kesimlerden özellikle büyük kentlere olan göçler artmış ve büyük oranda azılmıştır kırsaldaki nüfus oranı bu nedenle… Göçü tetikleyen nedenler içinde, ekonomik koşullar başı çekiyor yine… Köylü yurttaşlarımız, geçimlerini sağlayacak bir gelire sahip kılınmış olsalardı başka yerlere göç etmezlerdi yoğun şekilde… Gerçi, eğitim, sağlık ve benzer hizmetlerden uzun zaman mahrum kılınmaları da göç etmelerinin nedenlerinden biridir ama, geçimlerini sağlayacak gelir gibi önem arz etmeyecekti onlar için… Göçün bir diğer nedeni güvenlik sorunudur ve bu nedenle göç edenler olmuşsa da, sayıları çok az orandadır, yetecek bir gelire kavuşmak için göç edenlerin sayısı yanında…

Kırsalımızdaki nüfusun başka yerlere göç etmeleri ekonomimiz için önemli bir kayıptır ve göç alan kentlerimize gelince, oralarda da yeni hizmetlere duyulan ihtiyaç, çoğu zaman sıkıntılara yol açmaktadır haliyle.. Bu arada göç alan yerlerde ekmeklerin küçülmesi de söz konusudur ve Siirt’ten bir örnek verecek olursam; geçmiş yıllarda seyyar satıcıların sayısı çok azken, şimdi kendilerine tahsis edilen alanlar yetersiz kalmakta ve bu durum, ekmeklerin küçülmesine yol açtığı gibi kimilerinin işini terk etmesine sebebiyet verince, işlerini terk edenler işsizler ordusuna iltihak etmekteler sonuçta… Kırsaldan büyük kentlere olan göçlerin, neden olduğu bir sürü olumsuzluklar daha vardır ve bu nedenle kırsaldaki yurttaşlarımızın göçlerine dur diyecek ciddi ve gerçekçi önlemleri acilen yaşama geçirmek gerekmekte!…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN