• Dolar Alış 7.9021TL
  • Dolar Satış 7.8706TL
  • Euro Alış 9.3181TL
  • Euro Satış 9.2809TL
Reklam
Reklam

LOZAN VEYA TÜRKİYE’NİN TAPU SENEDİ!

Reklam
, 0 Yorum

24 Temmuz, Gazeteciler Bayramı günü olmak yanında Lozan Anlaşmasının imzalandığı gün olması açısından da önemlidir. 1923 yılının 24 Temmuz günü Sevr anlaşmasının tarihin çöplüğüne süpürüldüğü ve Türkiye Cumhuriyetinin tapusu hükmünde olan Lozan Anlaşmasının imzalandığı gündür.

Atatürk’e düşmanlığıyla ön plana çıkan ve bundan bir süre önce vefat eden Kadir Mısıroğlu adındaki sözde tarihçinin (Lozan; Zafer mi Hezimet mi) adında bir kitabı vardır. Tabii, BİR ATATÜRK DÜŞMANININ LOZAN ANLAŞMASINI ZAFER OLARAK DEĞİL, HEZİMET OLARAK sunması kadar normal ne olabilir.

Bilindiği gibi Lozan Anlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmıştır ve Türkiye Cumhuriyetinin TAPU SENEDİ HÜKMÜNDEDİR. Günümüzde Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde Türkiye’nin dış güçler ve iç hainler kanalıyla bölünmek istenmesi, Ermeni Soykırımı iddiaları, Kürt sorunu ve yaşanan benzeri durumlar haklı olarak Sevr ve Lozan Anlaşmalarında yaşanan tarihi olayları tekrar gündeme getirmiş bulunmaktadır.

Sözde tarihçi Mısıroğlu’na göre Lozan Anlaşması, Türkiye açısından tam bir hezimettir! Şimdi biz, Osmanlı hükümeti tarafından imzalanan SEVR ANLAŞMASI ile Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN KAZANIMLARINDAN SONRA imzalanan LOZAN ANLAŞMASININ KARŞILAŞTIRMALARINI YAPALIM ve (LOZAN ANLAŞMASI ZAFER Mİ, HEZİMET Mİ) SORUSUNUN CEVABINI OKUYUCULARIMIZIN VİCDANINA BIRAKALIM.

Birinci Dünya savaşı bittiğinde itilaf devletleri diğer devletlerle barış antlaşmalarını hemen imzalamalarına rağmen  Osmanlı Devleti’ni  nasıl paylaşacaklarına karar veremedikleri için kesin barışı geciktirdiler. Sevr Anlaşması bu yüzden 10 Ağustos 1920’de imzalanabildi.

Sevr Anlaşmasına Göre:

1.) İstanbul dışında bütün Trakya, Yunanistan’a bırakılacaktı.

2.) Suriye ve Lübnan, Fransa’ya terk edilecekti.

3.) Arabistan ve Irak, İngiltere’ye bırakılacaktı.

4.) İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalacak, fakat azınlıkların hakları korunmazsa, burası Türklerin elinden alınacaktı.

5.) Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacaktı. (Ermenistan-Kürdistan)

6.) Boğazlar, savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacaktı.

7.) İzmir, Türklerde kalacak, fakat yönetimi Yunanlılara bırakılacaktı.

8.) Azınlıklara çok geniş haklar verilecekti.

9.) Osmanlı Devletinin bütün gelir kaynakları, İtilaf Devletlerinin işgal masraflarına ve savaş tazminatını ödemeye harcanacaktı. Osmanlı Devletinin maliyesi, İtilaf Devletlerinin tayin edeceği bir komisyonun elinde olacaktı.

10.) Osmanlı Devletinin en çok 50.000 kişilik bir ordusu olacak, ordunun ağır silahları, uçakları ve savaş gemileri olmayacaktı.

11.) Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaktı.

İşte, Sevr buydu!

Ancak, Ankara Hükümeti Servi tanımadığını açıkladı. Kurtuluş Savaşlarının zaferle sonuçlanmasından sonra  24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Anlaşması imzalandı. Anlaşma, İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalandı. Buna göre:

*Kapitülasyonların kaldırılmış olmasıyla, ekonomik bağımsızlığın önü açılmıştır.

*Türkiye Cumhuriyeti hiç bir devlete savaş tazminatı ödemek durumunda kalmamıştır. Sadece Yunanistan’a Karaağaç’ı vererek, bu ülkeye verdiği zararı ödemiştir.

*Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki azınlıklar Müslüman olmayanlar olarak belirlenmiş, azınlıkların tamamı Türk uyruklu kabul edilmiştir. Azınlıklara hiç bir şekilde ayrıcalık tanınmamıştır. Batı Trakya’da yaşayan Türklerle, İstanbul’da yaşayan Rumlar haricinde olan, Anadolu ve Doğu Trakya’da yaşayan Rumlarla, Yunanistan’da yaşayan Türklerin mübadele edilmesi kararlaştırılmıştır.

*İstanbul’u işgal eden İtilaf devletlerinin burayı boşaltmasına karar verilmiştir.

*Bu antlaşmada aleyhimize çözülen Boğazlar ve Hatay sorunları 1936 ve 1939 yıllarında Misak-ı Millîye uygun şekilde sonuçlandırılmıştır.

PEKİ, LOZAN ANTLAŞMASININ ALEYHİMİZE OLAN

MADDELERİ NELERDİR?

*Batı Trakya’daki Türk Yunan sınırı Mudanya Antlaşmasına göre belirlenmiştir.

*Meriç nehri kıyısında yer alan Karaağaç ve Bosnaköy Yunanistan’a bırakılmıştır.

*Bozcaada ve Gökçeada özerk bir yönetimle Türkiye’de bırakılmış, diğer adalar İtalya’ya verilmiştir. Türk sınırına yakın olan adaların silahsızlandırılmasına karar verilmiştir. Bu on iki ada 1945 senesinde müttefiklere, 1947 senesinde Yunanistan’a verilmiştir. Kaybettiğimiz on iki adayı bir daha geri alamadık.

*Ortodoksların dini lideri olan patrikhanenin İstanbul’dan taşınmasına izin verilmemiştir. Sadece siyasi yetkilerinin alınması kabul edilmiştir.

*Yabancı okullarda Türkiye Cumhuriyetinin kanunları ile eğitime devam edecekti.

*Osmanlı devletinin borçları, buradan ayrılmış olan devletlerarasında paylaştırılmış, Türkiye Cumhuriyetine düşen kısmı Fransız Frangı ile taksitlendirilmiştir.

***

Tarihi anlaşmalar ortadayken, bu ülkede, Lozan’ı küçümseyen hatta küçümsemekten öte hezimet diye yorumlayan bunaklar var! Gerçekten, bu gibilerin akıllarına şaşmak gerekir. 10 Ağustos 1920’de Osmanlı İmparatorluğunun imzalamak zorunda bırakıldığı Sevr Antlaşması, Türk milleti tarafından reddedilmiş, yapılan savaşlar ve binlerce şehitlerimizin kanları pahasına 24 Temmuz 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin tapusu hükmünde olan Lozan anlaşması ikame edilmiştir.

Sevr’in dayatmaları arasında Anadolu’nun doğusunda iki yeni devlet kurulmasını ön gören madde ile yine aynı anlaşmada, azınlıklara geniş haklar verilmesi ön gören maddeler ortada. Ancak, Haçlı Zihniyetin eseri olan SEVR anlaşması, Mustafa Kemal (ATATÜRK) ile arkadaşlarının başlattıkları ve bütün milletin katkı sunduğu İSTİKLAL SAVAŞLARIYLA yırtılarak tarihin çöplüğüne atılmıştır.

Sevr anlaşmasının yerine ikame edilen Lozan anlaşmasında ise Edirne’den, Kars’a; Kapıkuleden, Çukurca’ya kadar bütün vatan toprağı bir ve bölünmez kabul edilerek; yeni Türkiye Cumhuriyetinin sınırları çizilmişti. Tüm azınlıklar da Türk uyruklu kabul edilmiş ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtilmişti.

Günümüzde aynı senaryo yeniden oynanmak istenmektedir.  Yani, Sevr’de yapılamayan Türkiye’nin bölünmesi, Ortadoğu Projesiyle getirilmek istenmektedir. ABD, AB, NATO ve İsrail’in dayatmaları sonucu getirilmek istenen budur. Savaşarak, yırtıp attığımız Serv’i, şimdi ALTIN TAS İÇİNDE ve BARIŞ adı altında sunmak istiyorlar.

Öyle inanıyoruz ki, Türkiye’yi eyaletlere bölmeyi içeren Büyük Ortadoğu Projesi asla gerçekleştirilemeyecektir. Bu ülkede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyetini kendilerine VATAN kabul edenler, kimlikleri ne olursa olsun, ülkenin bölünmesine yol açacak bir projenin gerçekleşmesine asla geçit vermeyeceklerdir. Yani, yüz yıl sonra hortlatılmak istenen SEVR, yok olmuştur ve ebediyen yok olmak hükmündedir.

İşte, kimilerinin HEZİMET olarak tanıtmağa çabaladıkları, LOZAN ANLAŞMASININ sağladığı kazanımlar! Bakalım, Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü yöneticileri, bu kazanımları koruyabilmek iradesini gösterebilecek mi!

Şunu da anımsatalım, Lozan anlaşmasının 100 yıllık bir süreyi kapsadığı iddiasında olanlar var. Yani, 2023 yılında hükmü sona erecek, SEVRİN HÜKÜMLERİ geçerli olacakmış. Külliyen yalan! Öyle bir durum olsa ABD, AB, İsrail ve diğerleri neden Türkiye’yi böyle sıkıştırmaya kalkışsınlar! 2023’ü bekler, anlaşma belgelerini ortaya koyar,  hak talebinde bulunurlardı. Hem, 2023’e şunun şurasında ne kaldı ki!!!

YAŞASIN LOZAN VE LOZANCILAR. KAHROLSUN SEVR VE SEVR SEVİCİLER…

ANEKDOT

İsmet Paşa’yı sevmeyenlerin, Lozan’ı küçümsemeleri doğaldır. Sultan 2. Abdulhamid’i alkışlayanların ATATÜRK’Ü SEVMELERİ MUHALDİR…

TAŞLAMALAR

TÜRKİYE’NİN TAPUSU

HÜKMÜNDEDİR BİL LOZAN

SEVRİ YIRTTIK VE ATTIK

KURTULDUK YOKOLMAKTAN

LOZAN ZAFER Mİ YOKSA

HEZİMET Mİ DİYENLER

BÜYÜK BİR ZAFER ELBET

ÖĞRENSİN BİLMEYENLER

PARAMPARÇA OLMUŞTUK

İŞİMİZ SEVR’E KALSA

LOZAN SEYESİNDEDİR

BUGÜN BU VATAN VARSA

KAPTIRMAYALIM ELE

TAPU SENEDİMİZİ

SEVR’E DÖNÜŞTÜRMESİN

YANLIŞ ADIMLAR BİZİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN