• Dolar Alış 7.7778TL
  • Dolar Satış 7.7468TL
  • Euro Alış 9.1135TL
  • Euro Satış 9.0771TL
Reklam
Reklam

OKULLAR AÇILIRKEN ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE VE KANTİNLERE DİKKAT!

Reklam
, 0 Yorum

2017-2018 Eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak başlayacak.
Daha okullar açılmadan meydana gelen bazı olaylar, çocuklarımızın kimlere emanet edildiğinin acı bir tablosu olarak kendisini hissettirmektedir.
Bunun için bugünkü yazımızda bu önemli konuya dikkatleri çekmek istedik. Dikkatleri çekmek istediğimiz konu okul servisleri ve okul kantinleridir. Öğrenci servisleri ve kantinleri, üzerlerinde hassasiyetle durulmaları gereken çok önemli konulardır.
Önce kantinleri ele alalım. Okullardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeteryalar bu deyimin içinde yer alırlar. Yönetmelik gereği okullara ait arazi, açık alan ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapıldığı muhtelif alanlarla kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde, katılımcılardan ustalık belgesi istenmesi gerekir. Ancak, katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

Okullara ait kantinlerle, adlarını yukarıda saydığımız diğer alanların ve benzeri işletmelerin ihalelerine taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanların katılamayacakları yönetmelikte açık ve net bir şekilde yer almaktadır.
Yine ilgili yönetmeliğe göre, kantin ve benzeri yerlerde, alanlarında meslekî ve teknik eğitim diploması, sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık, ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip eğitim-öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişilerin istihdam ettirilebilecekleri hükmü yer almaktadır. Yani, ihaleyi alan kişi direkt olarak kendisi işletmeyecekse veya işletmek için yanında işçiler çalıştıracaksa, işçilerinin de bu vasıfları haiz olup olmadıkları sorgulanacaktır.
Okullara ait Kantinlerle arazilerin, açık alanların, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin kiralanmaları için yönetmelik hazırlanmasının elbette önemli sebepleri ve dayanakları vardır. Çünkü bu gibi yerler çok hassastır. Muhatapları, doğrudan doğruya öğrencilerdir. Esrar satmaktan sanık bir kimseye okul kantini teslim ederseniz, öğrencilerinin uyuşturucu müptelası olmalarına zemin sağlamış olursunuz. Ya da ahlâk dışı suçları işlemiş olan, tacizci kimliğe sahip birine kiralarsanız, öğrencileri
taciz etmesi durumunda, kantinleri bu gibilere peşkeş çekenlerin kusurları var demektir.
Elbette, öğrenci servisleriyle ilgili yönetmelik de vardır. Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu Yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmaktır.
Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalı, taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.
Servis işini yükümlenenler Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamakla mükelleftir.
Servis işini yükümlenenlerin ayrıca taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmak zorunlulukları vardır.
Sürücülerin Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları şarttır.
Öğrenci taşıma işini yükümlenen araçların, araç sürücülerinin ve taşınacak öğrencilerin sigorta edilmeleri de genelgede yer alan şartlar arasındadır.
Ancak ve maalesef, çoğu kere bu yönetmeliklere uygun hareket edilmediği, bu yüzden öğrencilerin mağdur duruma düşürüldükleri bir gerçektir. Belirli şartları içermeyen şirketlerin okul servisi işine girmeleri yasak olduğu gibi, okul kantincisi olmanın da belli kurallarına uyulmamaktadır. Hem minibüs sürücülerinin, hem de kantin işini yükümlenen kişilerin öncelikle
geçmişlerinin temiz ve sabıkasız olmaları gerektiğine vurgu yapalım. Örnek olması açısından belirtelim. Mesela uyuşturucu
kullanan veya ticaretini yapan bir sabıkalı, ne okul kantincisi ve ne de okul servislerinin sürücüsü olamaz!
Gerek, serviste sürücü olarak çalışanlar ve gerekse kantin işletmecisi olarak okullarda görev alanlar, güvenilir, sağlam karakterli kişilerden olacaklar ki, bir yerde, öğrenciler onlara emanet edilebilsin. Okul servisi araçlarının mutlaka yönetmeliğe uygun şartları taşımaları gerektiği gibi, kantin işini taahhüt edenlerin de, temiz ahlaklı olmak yanında, öğrencileri kazıklamak gibi bir zihniyete sahip olmamalıdırlar. Kantinlerde satışı yapılan yiyeceklerin, kırtasiyelerin, vesair ihtiyaç malzemelerinin kaliteli olması yanında piyasa şartlarına uygun fiyatlarda olmalarına dikkat edilmelidir.
Milli Eğitim yetkilileri, her iki hususla ilgili Bakanlıkça yayınlanmış geniş kapsamlı yönergeleri okumak zahmetine katlanırlarsa, bu konuda kendilerine düşen çok önemli görevlerin bulunduğunu, dolayısıyla, olumsuz olaylar yaşanması durumunda, kendilerinin de büyük sorumluluklarının olacağını göreceklerdir.
Daha okullar açılmadan öğrenci servisleriyle, okul kantinleri konusunda dikkatleri çektik ki, yetkililer bir yerde kendilerinin de sorumlu tutulabileceklerini anımsasınlar, olumsuz olaylara meydan vermemek için ilgili yönergeleri tatbik etmekte mümkün mertebe hassas davransınlar.
Yeni bir ders yılı start almak üzereyken ÖĞRENCİ MİNİBÜSLERİ VE OKUL KANTİNLERİ KONUSUNDA dikkatleri çekmeyi görev bildik. Öyle ümit ediyoruz ki, yetkililer ve etkililer de bu konuda üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN