• Dolar Alış 7.7763TL
  • Dolar Satış 7.7453TL
  • Euro Alış 9.0566TL
  • Euro Satış 9.0205TL
Reklam
Reklam

SAVURGANLIK, ZARAR VEREN CİDDİ BİR HASTALIKTIR!..

Reklam
, 0 Yorum

İnsanların hayatını; zaruri ve keyfi ihtiyaçları şekillendirir. Beslenme, barınma ve korunma şeklindeki zaruri ihtiyaçların yanı sıra çoluk çocuğunun geleceğini şekillendirmeye yönelik gayretlerin uğraşını da verenler, tasarrufta bulunsalar, hedeflerine ulaşabilirler ve savurgan insanların böyle bir hedefi gerçekleştirme şansları yoktur. Çünkü, zaman içinde tüm varlıklarını kaybetmekten kurtulamazlar. Görüldüğü gibi savurganlık, insanı ve insanlığı tüketen bir hastalıktır.

Sadece bireyler değil, ülkelerin de savurganlıklar konusunda çok dikkatli olmaları gerekir. Savurganlığın söz konusu olduğu ülkeler, ekonomik alanda daima başkalarına el açmak mecburiyetinde kalırlar ve böylelikle tam bağımsızlık ilkeleri arasında en önemlisi olan ekonomik bağımsızlıklarını yitirirler. Bir ülkede yeni yapılan bir yol, hastane, köprü, altyapı, v.s. çok kısa zamanda bozularak yeniden ele alınacak konuma giriyorsa o ülkenin ekonomisi çok büyük zarar görür. Ele alınan hizmetin öngörülen standartlara göre yapılmamasından, yani denetimsizlikten kaynaklanan böyle bir durumun sık-sık yaşandığı ülkeler, hiçbir zaman kalkınmış olan ülkelerin kalkınmışlık düzeyine ulaşamaz, gerilerinde kalmaktan kurtulamazlar. Her alanda denetimin büyük önem taşıdığı sadece savurganlık alanında yaşanan bir durum değildir. Günümüzde trafik kazalarında başı çeken ülkeler arasında olmamız, ihtiyaç kaleminin bazılarındaki sahtelikler de denetimsizliğin sonucudur ve bu önemli konuda  sayısız olumsuzluklar daha söz konusudur.

Üzülerek belirtmek isterim ki, ülkemizde her alanda önemli savurganlıklar yaşanıyor ve yıllardan beri devam ede gelen bu olumsuzluğun asgari düzeyde kaması için gereken ciddi önlemler alınmış değildir. Büyük paralar harcanmak suretiyle gerçekleştirilen birçok hizmet kısa zamanda zarar hanesine geçiyor ve ülkemiz ekonomisi bundan çok büyük zarar görmeye devam etmektedir. Birkaç yıl önce ilimizde gerçekleştirilen altyapı hizmetinin kısa zamanda yeniden ele alınacak duruma girmiş olması, bu olumsuzluğun göstergelerinden sadece biridir.

Bu olumsuzluk ülkemizin her yöresinde yaşanmaktadır ve bu gerçek dikkate alındığında ne denli bir ekonomik kayba uğradığımız çok daha iyi anlaşılacaktır sanırım.

Savurganlığın ciddi bir hastalık olduğu bundan böyle de görmezlikten gelinirse, ülkemiz ekonomisi büyük zarar görmeye devam edecektir.  Ülke olarak gördüğümüz ekonomik zararın faturasını ise yine halkımız ödüyor ve bunun bilincinde olan herkes, savurganlığın asgari düzeye çekilmesi gerektiği görüşünü paylaşıyor. Temenni edilir ki, savurganlık hastalığına ciddi şekilde vaziyet edilmiş olur!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN