• Dolar Alış 7.5593TL
  • Dolar Satış 7.5292TL
  • Euro Alış 8.9590TL
  • Euro Satış 8.9232TL
Reklam
Reklam

ÜRETİME YÖNELİK TESİSLER AÇILMADIKÇA

Reklam
, 0 Yorum

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan koyu işsizliğin asgari düzeye çekilebilmesi, yeni tesislerin açılmasıyla mümkündür ve son zamanlarda yatırımcılar kaçınıyorlar ellerini taşın altına koymaktan… Mevcut tesislerden her birinin 1 işçi daha istihdam etmesi durumunda sorunda bir rahatlama düşüncesine zaman zaman çekilen dikkatlerin kulak bulmayış nedeni, iş yerlerinin içine düştükleri sıkıntılar yüzünden personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalıyor olmalarıdır kanımca da…

Yatırımcıların ellerini taşın altına koymaktan kaçınmaları, haliyle girişimcilik hevesine  gölge düşürmüş bulunuyor doğal olarak… Çünkü girişimciler, maddi destek olmadan hedefledikleri bir tesisi rantabl olacak şekilde yaşama geçirme şansı bulamazlar kolayca… Bu gerçek bilindiği içindir ki, devlet eliyle girişimcilere maddi destekler verilmektedir ama bu desteğin de bir  işe yaramadığına tanık olunmakta maalesef…

Bu durumda tırmanmakta olan işsizliğin yol açabileceği çok yönlü olumsuzluklardan endişe duymamak imkansızdır derken, üretime yönelik tesislerin vücut buldurulmasını sağlayacak önlemler alınmadıkça önemli soruna çözüm üretmenin söz konusu olmayacağına da dikkat çekmek isterim ayrıca… İşsizlere ekmek kapısı aralama gayesi güdülürken, üretime yönelik olmayan istihdamın ekonomiye yansımasının mümkün olmayacağı hususu da dikkate alınmalı ki, başarıya ulaşılabilsin ekonomiyi düze çıkarma hedefinde…

Yıllar önce ilk açıldıklarında kazanç sağlayan tesislerin, siyasilerin arpalıklarına dönüştürülmeleri sonucu devletin sırtında kambur teşkil etmeye başladıklarından sakız fiyatına özelleştirilerek elden çıkarılmaları, büyük bir talihsizliktir elbet… Çünkü toplamda yaklaşık 70 milyar dolara satılan bu tesisleri, günümüzde bu fiyatın ancak 15-20 katıyla kurmak mümkün… Ekonomiye de kazandıran güzelim tesisleri siyasi arpalıklara dönüştürme yerine yeni tesislerin açılması hedeflenmiş olsaydı, işsizlik oranı asgari düzeyde kalacağı gibi, endişelendiren bir sıkıntıya girmezdi ekonomimiz…

Aralarında altın yumurtlayan tavuklar hükmünde olan güzelim tesisleri özelleştirenler, devlet eliyle yeni tesisler kurmayacaklarına göre, koyu işsizliği asgari düzele çekebilmek için üretime yönelik tesislerin kurulması beklentisine kafa yormak gerekmekte… Yatırımcılar, risk almak istemiyorlar ve bu durumun girişimciliği asgari düzeyde bıraktığı gerçeğine baktığımda, başka hizmetlerde uygulanan yap-işlet-devret modelini işsizlik için de yaşama geçirmenin mümkün olabileceğini düşünmeden edemiyorum doğrusu… Vatandaşlara kooperatifçilik ruhunun aşılanabilmesine yönelik gayretleri de seferber etmek suretiyle üretime yönelik istihdamı devlet eliyle sağlamak mümkün… Unutulmamalı ki; işsizliğin artması durumunda, arzulanmayan olumsuzluklar da artacak ve huzursuzluk büyüyecektir aynı zamanda!.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN