REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Siirt Gazetesi

ATATÜRK HAKKINDA SÖYLENEN VECİZELER

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
ATATÜRK HAKKINDA SÖYLENEN VECİZELER
1-Ahmet ARITÜRK( siirtgazetesi@gmail.com )
23 views
09 Kasım 2017 - 13:25
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Dünyada emperyalizmin sırtını yere getirmiş bir tek kahraman vardır, o da Mustafa Kemal ATATÜRK’TÜR. Emperyalizm 18. İnci asırdan itibaren hedefleri arasına Osmanlı İmparatorluğunu da koymuştu. Özellikle İngilizler, Osmanlı İmparatorluğunun sınırları içinde çok zengin petrol yatakları olduğunu keşfetmiş ve bunlara konmak için kolları sıvamışlardı.

Osmanlı Devletini savaşlarla zayıflatan ve  tebasının hainleriyle anlaşan İngiltere, sürekli karışıklıklar çıkararak sonunda devleti aliyeyi 1. Cihan savaşına girmek mecburiyetinde bırakmıştı. Birinci Cihan Savaşı sonrası malum. Sevr anlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu emperyalistlere peşkeş çekilmiş ve sözün tam anlamıyla bitmiş, tükenmişti. İşte, Mustafa Kemal’in de ortaya çıkması bu atmosfer içinde olmuştur. Atatürk’ün büyüklüğünü sadece Türk Milleti olarak değil, dünyanın en saygın liderleri bile açık bir şekilde dile getirmişlerdir. İşte, ünlü bazı liderlerin ATATÜRK hakkındaki görüş ve düşünceleri:

UNESCO’NUN ATATÜRK TANIMI

“Atatürk, uluslar arası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.”

JOHN F. KENNEDY (ABD BAŞKANI)     

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

FRANKLİN ROOSEVELT (ABD BAŞKANI)

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

CHİCAGO TRİBUNE GAZETESİ, ABD

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.

ARİSTİDE BRİAND, FRANSIZ BAŞBAKANI, 1921

Yeni Türk Devleti ile  Ankara  Andlaşması’nın  imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: “Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.”

VLADİMİR İLİÇ LENİN,  RUS İHTİLALİ LİDERİ, 1921

Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

ROOZWELT (FRANKLEN D.)  1928, ABD BAŞKANI

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

NEW YORK TİMES

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

SİR CHARLES TOWNSHEND, İNGİLİZ GENERALİ, 1922

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

ELEFTHERİOS VENİZELOS, YUNANİSTAN BAŞBAKANI, 1933

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

WİNSTON CHURCHİLL, İNGİLTERE BAŞBAKANI, 1938

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.

PROF.WALTER L.WRIHT JR. ALMAN PROF.

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

NOELLE GAZETESİ

İnsanlığın bütün belirtileri O’nda kendini hemen gösteriyor.

SPECTATOR, 1938

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

EMANULLAH HAN, AFGAN KRALI

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

NEUE FREİE PRESSE, VİYANA

Büyük düşüncelerin adamı…bir devlet mimarıydı.

AVUSTURYALI HEYKELCİ KRIPPEL

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

LİBRE BELGİQUE GAZETESİ, BELÇİKA

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.

MA SHAO-CHENG(YAZAR), ÇİN

Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

GLADYS BAKER (GAZETECİ), ABD

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

ALMAN VOLKİSCHER BEOBACHTER GAZETESİ

Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

PROFESÖR HERBERT MELZIG (TARİHÇİ)

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

ILLUSTRİERTE DERGİSİ, ALMANYA

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye’ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

PROFESÖR HERBERT MELZIG (TARİHÇİ)

O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

MAURİCE BAUMANT (PROFESÖR), FRANSA

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

LE JOUR-ECHO DE PARİS

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

CLAUDE FARRER (YAZAR), FRANSA

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

PİERRE DOMİNİQUE (GAZETECİ), FRANSA

Bugünün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir.

FRANSA, PARİS BASINI

Asırları aşan adam !..

ALBERT LEBRUN, FRANSA CUMHURBAŞKANI

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği  eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

GEORGE BENNES,  VU GAZETESİ-1938

Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?…

RAYMOND CARTIER, LE NOUVELLİSTE GAZETESİ

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye’nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar…

OBSERVER, İNGİLTERE

Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

SUNDEY TİMES, İNGİLTERE

İngiltere önce, cesur ve asıl bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

TİMES GAZETESİ, İNGİLTERE

O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

ALAN MOOREHEAD (YAZAR),İNGİLTERE

O genç ve dahi Türk Şefi’nin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

HERBERT SİDEABOTHAM (YAZAR), İNGİLTERE

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.

NATİONAL TİDENCE GAZETESİ, DANİMARKA

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

BAYAN SUCHETA KRIPALANI, HİNT PARLAMENTO HEYETİ BAŞKANI

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

PALESTİNE POST, İSRAİL

Dünya, çağımızın en dikkat çekici adamlarından birini kaybetti.

BEN GURİON, İSRAİL BAŞBAKANI (1963)

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

NYA DAGLİGT, İSVEÇ

O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O’nun sayesinde Türkler, O’nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir

PROFESÖR MORRF, İSVİÇRE

Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

C.C.SFORZA, İTALYA

Hayatının sonuna kadar milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

F.PERRONE Dİ SAN MARTİNO, İTALYA

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.

JAPON TİMES, JAPONYA

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

EGYPTİAN GAZETE, MISIR

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

MUHAMMED İKBAL PAKİSTANLI ŞAİR

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

GAZETA POLSKA, POLONYA

O’nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur…

SOVYET BAŞBAKANI KALİNİN, RUSYA

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

ATATÜRK’ÜN (BENİMLE GÜREŞİR MİSİN) DEDİĞİ GÜREŞÇİ

Atam, Senin sırtını yedi düvel yere getiremedi. Ben mi getireceğim.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.