Ana Sayfa Arama Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

DİYANET BİRLİK SEN SİİRT ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Kıymetli Diyanet Çalışanları Diyanet

Kıymetli Diyanet Çalışanları

Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmeti Sınıfında görev yapan 2 yıllık Yüksek Öğrenim ve 4 Yıllık Üniversite mezunu İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticilerinin Ek göstergeleri “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2200’ Ek göstergeden 3600’ Ek göstergeye yükseltilmiştir.

Söz konusu Kanun 15.01.2023 tarihinde uygulanmak üzere 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi gazetede yayımlanmıştır

Din Hizmeti sınıfında görev yapan Yüksek Okul ve Lisans mezunu hocalarımızın Ek göstergelerinin 2220 den 3600’e yükseltilmesi Diyanet Birlik Sen olarak bizleri sevindirmiş ve mutlu etmiştir.

Ancak Teşkilatımızın olmazsa olmazı her türlü iş yükünü omuzlayan Yüksek Okul ve Üniversite mezunu 1. Derecede görev yapan Başkanlık Merkez ve Müftülüklerde İdari personel olarak görev yapan personelin 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam dışında bırakılması ise bizi o derece üzmüştür.

Aynı kurumda aynı şartlarda görev yapan personelin bazıları Din Hizmeti sınıfında olduğu için 3600 Ek gösterge hakkından yararlanırken ‘Daha önceden din hizmeti sınıfında görev yapmasına rağmen şu an faklı sınıflarda görev yaptığı için ayrıştırılan idari personel 3600 Ek göstergeden mahrum edilerek adil olmayan bir düzenleme ile mağdur edilmiştir.

3600 Ek gösterge dağılımında Din Hizmetleri sınıfı dışında kalan ama Diyanet İşleri Başkanlığının bütün iş yükünü omuzlarında taşıyan Başkanlık Merkez, Müftülükler,  Eğitim ve ihtisas Merkezlerinde çalışan İdari, Teknik ve Yardımcı Hizmetler Personeli ne yazık ki ayrımcılığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa tabi tutulmuş sadece Ek göstergeleri 600 puan artırılarak hiçbir kazanımı olmayan 2800 Ek göstergede bırakılmıştır.

Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında 3600 Ek gösterge kapsamı dışında bırakılan toplam personel sayısı 7000 civarındadır. Diyanet Birlik Sen olarak söz konusu Diyanet personeline uygulanan böyle bir haksızlığı, hukuksuzluğu ve ayrımcı yaklaşımı asla kabul etmiyoruz

140 bin Diyanet Personeli içinde Yüksek Öğrenim ve Üniversite mezunu olup 1.derecede görev yapan

1-Genel İdare Hizmetler Sınıfında APK Uzmanı, Din Hizmetleri uzmanı, Eğitim Uzmanı, Musahhih, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet, sekreter, şoför,

2-Teknik Hizmetler Sınıfında; Çözümleyici, Programcı, Kütüphaneci, Sosyolog, Teknisyen, Tekniker

3-Yardımcı Hizmetler Sınıfında; Aşçı ve Hizmetli kaloriferci, dağıtıcı, bekçi

Kadrolarında görev yapan  ‘’Din Hizmeti Sınıfı’’ dışında kalan Diyanet Personeli ise 3600 Ek gösterge kapsamı dışında tutularak sahipsiz ve üvey evlat muamelesi gösterilmiştir.

Din Hizmeti sınıfında görev yapan hocalarımızın Ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi Diyanet Birlik Sen olarak bizi ne kadar sevindirdi ve mutlu ettiyse, Teşkilatımızın olmazsa olmazı her türlü iş yükünü omuzlayan Yüksek Okul ve Üniversite mezunu 1. Derecede görev yapan İdari personelin 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam dışında bırakılması bizi o derece üzmüştür.

30 yıl hizmeti olan bir Diyanet personelinin 2200 olan ek göstergesine 600 puan ilave ile 2800 çıkarılmaktadır.

Ek göstergesi; 2800 olan bir personelin emekli maaşına bu gün itibariyle 166 TL artış gelirken

3600 Ek göstergeden emekli olacak bu personelin emekli maaşına ise 2020.Tl artış sağlanacaktır.

Din hizmeti dışında görev yapan ve Ek göstergesi 2800  olan Üniversite mezunu bir Diyanet personelinin Emekli İkramiyesine 6005 Tl artış sağlanırken

Din Hizmetinde görev yapan ve Ek göstergesi 3600 yükseltilen 2 yıllık Yüksek okul mezunu bir Diyanet personelinin Emekli İkramiyesine ise 71057 Tl artış gelecektir.

İtirazımız ve feryadımız gelen artışa değil aynı görevi yapan personel arasında oluşturulan ayrıştırmaya çalışma hayatında yol açacak kargaşaya çalışma barışının bozulmasınadır.

Çünkü oluşturulan aradaki fark büyük bir uçurumdur

Değerli 3600 mağduru olan Meslektaşlarım.

Genel İdare Hizmet Sınıfı, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında daha çok görev yapan mesai sarf ederek fedakârca kamu hizmeti sunan Diyanet Çalışanlarının 3600 Ek göstergeden yararlandırılması Anayasamızın 10. Maddesi uyarınca bir zarurettir.

Bu itibarla 7417 sayılı kanunun 2. Maddesinin son paragrafında yer alan ‘’ Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte 3 katına kadar artırmaya, yukarı Hükmü gereğince 3600 Ek Göstergeden yararlanamayanlar için yürürlük tarihine kadar mağduriyetin giderilmesi için bu yetki çalışanlar ve emekliler arasında ayrımcılığı kaldırmak ve yapılan haksızlığı gidermek üzere Cumhurbaşkanımız tarafından kullanılmalıdır.

Yapılması gereken düzenleme

Kuran Kursu Öğreticisi, İmam- Hatip ve Müezzin Kayyım müktesep hakkı bulunan ve daha sonra Kurum ihtiyaçlarından veya görevde yükselme sınavlarıyla Hizmet sınıfı değiştirenlere de (Din Hizmetleri Sınıfından Diğer Hizmet sınıflarına) 3600 Ek gösterge verilmelidir.

Ek gösterge ile ilgili çıkan Kanuna bir Ek madde eklenmek suretiyle 3600 Ek göstergeden  yararlanamayıp mağdur edilen  Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan personel için TBMM’de bir ek madde eklemek suretiyle  mağduriyetler giderilebilir.

EK MADDE Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personelden Din Hizmetleri Sınıfında görev yapmış ve halen başka hizmet sınıfında çalışan Yükseköğrenim mezunlarının da  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek-1 sayılı Cetvelinin VI sırasındaki Din Hizmetleri sınıfının Ek göstergelerinden yararlanır.

Söz konusu talep ve teklifler T.B.M.M’ veya Cumhurbaşkanlığınca değerlendirilmediği ve yeni bir düzenlemeye gidilmediği takdirde ise 3600 Ek Gösterge kapsamı dışında kalan 1. derecedeki Diyanet personeli büyük bir mağduriyet yaşayacağı kesindir.

Bu sebeple;

1.Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında 1. Derecede (Kuran Kursu Öğreticisi, İmam- Hatip ve Müezzin Kayyım) müktesebi bulunan Genel İdare Hizmetler Sınıfında APK Uzmanı, Din Hizmetleri uzmanı, Eğitim Uzmanı, Musahhih, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet, sekreter, şoför,

Teknik Hizmetler Sınıfında; Çözümleyici, Programcı, Kütüphaneci, Sosyolog, Teknisyen, Tekniker

Yardımcı Hizmetler Sınıfında; Aşçı, Hizmetli, kaloriferci, dağıtıcı ve bekçi

Kadrolarında görev yapan ve Emekliliği yaklaşan personelin mağdur olmaması ve 3600 Ek göstergeden faydalanabilmesi için müktesep haklarına uygun Başkanlık Merkez Personeli için Başkanlık emrine, Taşra Teşkilatlarında görev yapan personel için ise İllerde İl Müftülükleri veya İhtisas Merkezi Müdürlükleri emrine mükteseplerine uygun kadrolar tahsis edilerek atamalarının yapılmasını,

2.Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında 1. derecede olup Din Hizmetleri Müktesebi bulunmayan ancak ‘’Din Hizmetler Sınıfında bulunanlara Hizmet Eden’’ (az sayıda ki) Genel İdare, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin de tahsil itibariyle 1. Dereceye gelmeleri halinde Emekliliklerinde 3600 Ek Göstergeden faydalanmalarının sağlanmasını,

Diyanet Birlik sen olarak Diyanet Çalışanlarının tamamını önemsiyor ve size değer veriyoruz. Sizlerin sıkıntılarını korkusuzca bizzat gündeme taşımaktan ve hukuki yolları kullanmaktan çekinmiyoruz.

Her türlü Sorunlarınızın çözümü için Diyanet Birlik Sen her zaman sizin yanınızdadır.

Bunun için yukarda bir bir unvanlarını saydığımız İdari, Teknik ve Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan Başkanlık personeli başta olmak üzere Bütün Diyanet Çalışanlarını sendikal üyelik durumlarını mutlaka gözden geçirmeye ve hakları olan 3600 Ek göstergeyi almak için bizimle yol yürümeye davet ediyoruz. 11.08.2022

SAYGILARIMIZLA

DİYANET BİRLİK SEN SİİRT ŞUBE BAŞKANI/MEHMET SABAH GÜNEŞ