REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Siirt Gazetesi

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SİİRT!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SİİRT!
5-Cüneyt ARITÜRK( kanal56@hotmail.com )
10 views
14 Mart 2018 - 13:47
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Kentsel dönüşüm afet riski altındaki alanların riskten  dönüştürülmelerini  amaçlayan bir kanundur. 16/5/2012 tarihinde meclisten geçen yasa Resmi Gazete’nin 31 /5/2012 gün ve 28309 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kanunu uygulamaktan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler ve mücavir alan sınırları dışında il özel idareleri görevlidir.

Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlar proje için uygun alanlar tespit edilir. Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıları kapsamaktadır.

Kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına gelir. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır.

Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir.

Şehrimizde 12 binin üzerinde konut vardır. Bunların ancak 3 bine yakınının ruhsatlı oldukları, diğerlerinin sağlıksız yapılaşma şeklinde vücut buldukları bilinmektedir. Özellikle Şehrin eski kesiminde adeta harabe evler bulunmaktadır. Bu kesimin sokakları, yolları oldukça dardır. Bir yangın halinde arazözlerin girmesine imkân yoktur. Ambülansların dahi girmesine elverişli değildir. Harabe evlerin bir tehlikesi de, bu gibi yerlerin uyuşturucu kullananlar tarafından mesken edinilmesidir. Bunun için olacak ki, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere maili inhidam arzeden metruk evlerin yıktırılmaları talimatı verilmiştir.

Siirt’in eski kesiminin, sözün tam anlamıyla kentsel dönüşüme dahil edilmesi gerekirken, kentsel dönüşümü rant sağlama aracı olarak kullanmak isteyen TOKİ’NİN bu açıdan Şehrimizin eski kesimine el atmadığı gerçeği ortadadır. Şayet, kentsel dönüşümde ciddiyet varsa, bu işin ranta dönük olarak değil, ihtiyaçtan dolayı yapılması gerekeceğinin altını çizelim. Böyle bir durumda, önceliğin Siirt’in eski kesimine verilmesi gerekeceğini de anımsatarak, ilgililerin ve yetkililerin dikkatlerini bir kere daha çekmiş olalım…

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.