Ana Sayfa Arama Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Ahmet ARITÜRK
Ahmet ARITÜRK

ŞERİAT TARTIŞMASI VE LAİKLİK KANUNU!

YouTube’da ‘Yer6’ ismiyle yayın yapan tv. kanalında Asrın Tok ve Diamond Tema adlı kişilerin İslam şeraitini tartıştıkları program, bugüne kadar 2 milyon kişi tarafından seyredildi. Bu arada, tartışmadan kesitler sosyal medyada da en çok paylaşılan videolar arasında yer almış bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından, programın ardından hareket geçildiğini duyurarak “Peygamber Efendimize hakaret eden” diye tanımladığı Diamond Tema hakkında ‘halkın bir kesimini aşağılama’ ve ‘dini değerleri aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti. Ayrıca program hakkında erişim engeli de talep edildi.

Diamond Tema da soruşturma hakkında sosyal medya hesabından “İyiyim arkadaşlar, sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlâken ortada bir sorun yok. İfademizi verir, duruşmaya çıkarız, olur biter” diye yazdı.

Hazır, Şeriat tartışması gündeme oturmuşken, Türkiye’de laikliğin kabulü ile ilgili kısa bir araştırma yaptık. Siirt Milletvekili Halil Hulki (Aydın) Efendi ve 53 arkadaşı tarafından 03.03.1924 tarihinde TBMM’ne sunulan; Hilafetin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanlığının Türkiye’nin dışına çıkartılmasına dair kanun teklifleri aynı gün görüşülerek kabul edilmişti.

İslam aleminde o güne kadar yapılan en büyük devrim niteliğini taşıyan kanun teklifi TBMM’de çok uzun ve sert geçen konuşmalara sahne olmuştu.

Kanun teklifine ilişkin konuşmak üzere; Hanedanlığa mensup Damat Ferit Paşa’ya yakınlığı ile bilinen Gümüşhane Milletvekili Zeki Bey ile Kastamonu Milletvekili Halit Bey sırasıyla kürsüye gelerek, saltanata karşı olmadıklarını ve Cumhuriyetin ilanının hemen ardından hanedanlığın kaldırılmasının doğru olmayacağı yönündeki tereddütlerini ifade etmişlerdi.

Olumsuz konuşmalara cevaben söz alan Milletvekilleri ise; İslamiyet’i korumak amacıyla dünya ve ahretle ilgili her türlü görevleri yerine getirmek üzere bir nevi hükümet anlamında ihdas edilmiş olan hilafet müessesesinin doğrudan doğruya yönetimle ilgili olduğunu, hilafetle saltanatlığı birbirleriyle karıştırılmamasının gerektiği hakiki hilafetin; Hazret-i Ali’nin ölümünden sonra veya Hazret-i Hasan’ın 6  aylık hilafetinden sonra bittiğini, şu andaki hilafetin mülk ve saltanat idaresinden başka bir şey olmadığını, Osmanlı Hanedanlığının da, hilafet kisvesi altında Türk Milletini felakete sürüklediğini, ancak Türk Milletinin; kanlı hükümdarların idaresi ve zulmü altında yaşamaya layık olmadığını bu nedenle dünyada en mükemmel idare şekli olan Cumhuriyeti ilan ettiklerini, bu olaydan sonra hilafetin kalkmamasının çok sakıncalı olduğunu ve bir gün mutlaka saltanata dönüşeceğini belirterek Türk Milletinin geleceği açısından hanedanlığın Türkiye dışına çıkartılması hususunda görüşlerini bildirmişlerdi.

Görüşmelerin kâfi bulunup kanun teklifinin maddeleri üzerinde yapılan konuşmalardan sonra Milletvekili heyet başkanı İsmet Paşa da bu konuda hilafet makamının kalkmasıyla İslamiyetin kalkmadığın aksine İslam’ın icrasında gerekli olan bütün emirlerin yerine getirilmesinde hiçbir aksama ve eksikliğin yaşanmayacağını, gerçekte de Türkiye’de İslamiyetin hilafet makamıyla hiçbir alakası, ilişkisi, tesiri ve nüfusu olmaksızın icra edildiğini belirtmişti.

Yapılan oylama sonucunda kanun teklifi aşağıdaki şekilde kanunlaşarak yürürlüğe girdi:

Madde: 1- Halife halledilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan hilafet makamı mülgadır.

Madde: 2- Mahlûl Halife ve Osmanlı Saltanat münderisesi hanedanının erkek, kadın bilcümle azası ve damatlar, Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde ikamet etmek hakkından ebediyen memnunudurlar. Bu hanedana mensup kadınlardan mütevellit kimseler de âli Osman’dan addedilirler.

Madde: 3- İkinci maddede mezkur kimseler iş bu kanunun ilanı tarihinden itibaren azami on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke mecburdurlar.

Madde: 4- İkinci maddede mezkur kimselerin Türk Vatandaşlık sıfatı ve hukuku merfudur.

Madde: 5_ Bundan böyle ikinci maddede mezkur kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilinde emvali gayri menkuleye tasarruf edemezler. İlişkilerinin kat’ı için bir sene müddetle bilvekale mahakimi devlete müracaat edebilirler. Bu müddetin mürurundan sonra hiçbir mahkemeye hakkı müracaatı yoktur.

Madde: 6- İkinci maddede mezkur kimselere masarifi seferiyelerine mukabil bir defaya mahsus ve derece-i servetlerine göre mütedavit olmak üzere hükümetçe tensip edilecek mebaliğ ita olunacaktır.

Madde: 7- İkinci maddede mezkur kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bilcümle emvali gayri menkullerini bir sene zarfında hükümetin malumat ve muvafakati ile tasfiyeye mecburdurlar. Mezkur emvali gayrımenkuleyi tasfiye etmedikleri halde bunlar hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendilerine verilecektir.

Madde: 8- Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvalhi gayrimenkulleri millete intikal etmiştir.

Madde: 9- Mülga padişahlık sarayları ve kasırları ve emakini sairesi dahilindeki mefruşat, takımlar, tablolar, asarı nefise vesair bilumum emvali gayrimenkule millete intikal etmiştir.

Madde: 10- Emlaki hakaniye namı altında olup evvelce millete devredilen emlakla beraber mülga padişahlığa ait bilcümle emlak ve sabık h0azine-i hümayun muhteviyatlarıyla birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi millete intikal etmiştir.

Madde: 11- Millete intikal eden emvali menkule ve gayrimenkulenin tespit ve muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir.

Madde: 12- İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

Madde: 13- İşbu kanunun icrayı ahkamına icra vekilleri heyeti memurdur.

Evet, laiklikle ilgili kanun budur. Laiklik ilkesine ne derecede riayet edildiği herkesin malumudur!!!

TAŞLAMA

HAVANDA SU DÖVMEKMİŞ

YUMUŞAMA DENİLEN

İSTER BUNUN ADINA

NORMALLEŞME SÖYLE SEN

 

MEMET ŞİMŞEK BUYURMUŞ

ZAM MAM VEREMEYİZ BİZ

ENFLASYONU ÇILDIRTIR

SİZİN TEKLİFLERİNİZ

 

KESİN BU ARA ZAM YOK

ASGARİ ÜCRET İÇİN

ENFLASYON ARTIŞIDIR

ZAMLARI EMEKLİNİN

 

EMEKLİLER DİPSİZ BİR

KUYUYA BENZER DEMİŞ

NE VERİRSEK VERELİM

TATMİN ETMEZ BUDUR İŞ

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

YAZARLAR
TÜMÜ

SON HABERLER